ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

KDO? KDY? CO? A JAK?

Nebojte, EET za Vás vyřešíme rychle, snadno a bezpečně!

O co vlastně jde?

EET neboli elektronická evidence tržeb označuje zákonem nově stanovenou povinnost pro všechny podnikatele začít evidovat své tržby elektronicky. Účelem tohoto zákona má být především omezení šedé ekonomiky a získání peněz do státního rozpočtu z nevykázaných příjmů, které podle ČSÚ tvoří až 170 mld. Kč ročně. Co od zavedení EET očekává vláda?

 • rovné podmínky na trhu
 • aktuální snížení DPH ve stravovacích službách na 15%
 • snížení administrativní zátěže daňových kontrol
 • efektivnější výběr daní
 • snížení deficitu do státního rozpočtu
 • možnost snižován budoucího daňového zatížení

Přestože má zavádění EET v Česku zatím značně negativní ohlasy, v okolních státech se nejedná o nic neobvyklého. Pokud ale máte obavy, abyste vše zvládli zaevidovat, tak jak máte, můžete se spolehnout na pokladní systém CINK!

Přesné znění zákona naleznete ve Sbírce zákonů.

Koho se EET týká?

Všechny subjekty, které jsou povinné platit daně z příjmů na území ČR. Jedná se především o podnikající fyzické osoby a právnické osoby napříč všemi odvětvími, které vytváří evidované tržby.

Jaké tržby je nutné evidovat?

Evidované tržby musí mít formální náležitosti dle zákona a zároveň splňovat podmínku rozhodného příjmu.

Rozhodný příjem představuje příjem z takového podnikání, které podléhá dani z příjmu, nejedná se o příjem ojedinělý, nebo zda nepatří do základu daně u právnických osob.

Rozhodným příjmem například není příjem z nájmu či příležitostného prodeje.

Formální náležitosti znamenají, že platba byla uskutečněna v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, stravenkou atd.

Formální znaky nenaplňují platby převáděné z účtu na účet, a tedy nejsou evidovanými tržbami.

Mezi tržby, které nebudou podléhat evidenci patří také tržby státu, územního samosprávného celku, příspěvkové organizace, České národní banky nebo džitele poštovní licence.

Chcete získat více informací o evidovaných tržbách

Od kdy bude EET fungovat?

Aby se stát vyhnul přetížení systému a zároveň poskytl podnikatelům určitý čas na přípravu, zavádění EET bylo rozfázováno. Zákonem byli podnikatelé rozděleni do 4 skupin (fází), ve kterých se budou postupně zapojovat do evidence tržeb.

 • 1. fáze: od 1. prosince 2016, platí pro ubytovací a stravovací služby
 • 2. fáze: od 1. března 2017, platí pro maloobchod a velkoobchod
 • 3. fáze: od 1. března 2018, platí například pro svobodná povolání, dopravu či zemědělství
 • 4. fáze: od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Konkrétní zařazení podniků

Jak bude evidence tržeb probíhat?

 • 1. Každá transakce se prostřednictvím pokladního systému odešle Finanční správě.
 • 2. Ze systému finanční správy bude obratem zasláno zpět potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
 • 3. Po potvrzení finanční správou, jež nebude trvat déle než dvě vteřiny, podnikatel vystaví účtenku, a to včetně unikátního kódu, zákazníkovi.
 • 4. Díky účtenkové loterii (všechny účtenky jsou slosovatelné, což by mělo zajistit kontrolu správnosti i ze strany zákazníků), může Finanční správa, podnikatelé i zákazníci uskutečněné platby kontrolovat.

Co všechno je pro evidenci tržeb nutné pořídit?

Abyste mohli evidovat tržby, budete potřebovat vhodné pokladní zařízení. Zákon v tomto ohledu nechává podnikatelům volnou ruku. Takže ať už se rozhodnete pořídit nový hardware, či zůstat u toho, který máte pořízený již pár let, nic Vám nebrání. Jedinou podmínkou pokladního zařízení je připojení k internetu, aby bylo možné v průběhu transakce komunikovat s Finanční správou.

Při pořizování hardwaru je důležité pečlivě zvážit velikost a náročnost Vašeho provozu.. Kromě registračních pokladen je dnes možné použít pro evidenci i osobní počítače, tablety, nebo mobilní telefony s tiskárnou a internetovým připojením.

Pokud se rozhodnete pro řešení prostřednictvím dotykových telefonů či tabletů, budete také potřebovat pokladní systém, připravený na EET. Pokud se rozhodnete pro pokladní systém CINK, nejen že od nás dostanete funkce pro kontrolu i zefektivnění podniku, také jsme pro Vás připravili tři verze pokladního systému podle náročnosti provozů, včetně verze zdarma pro malé podnikatele.

NECHTE SE OKOUZLIT KVALITOU, INTUITIVNOSTÍ A SPOLEHLIVOSTÍ.
 • 0
 • 0