Odeslání logu aplikace

V případě nečekané chyby aplikace nám můžete pomoci k jejímu řešení a prevenci odesláním logu aplikace. Naše IT se tak může podívat, co se ve Vašem zařízení stalo.

Jak na to?

V levém menu (přetáhnutím prstem na obrazovce zleva doprava) najdete dole Nastavení.

V nastevení vyberte Ostatní nastavení a Spravovat logy aplikace

Zde vyberte den, kdy se chyba stala a klikněte na Odeslat na cloud

Hotovo, log byl odeslán našemu IT oddělení a to ho může dále analyzovat. Je vhodné kontaktovat i naši podporu na email [email protected] nebo po telefonu a popsat, co se z Vašeho pohledu nepovedlo.

Děkujeme za trpělivost, Vaši pomoc s řešením problému a vyvarováním se stejných chyb v budoucnu.

Prodej vlastních poukazů

Rozhodnete-li se prodávat vlastní poukazy na spotřebu, proces prodeje je odlišný od běžných prodejních položek, aby byly správně zaevidovány v tržbách.

Do položkového menu si nejdříve přidejte novou kategorii s poukazy, kam si následně přidáte všechny druhy vámi nabízených poukazů.

Vytváříte-li poukazy na libovolnou spotřebu, a tedy dopředu nevíte, na jaké zboží bude poukaz uplatněn, je nutné položku poukazu zadat s 0 % DPH, pokud jste plátci DPH. Pokud plátci nejste, totu možnost u nastavování položek vůbec mít nebudete.

Zvolte tedy obecný název položky (1), pod kterým poukaz naleznete v položkovém menu a který bude připsán na účtenku v okamžiku prodeje poukazu.

Zároveň zvolíte cenu (2), za kterou budete poukaz prodávat a na závěr nastavíte sazbu DPH 0 % (3) viz obrázek. (jste-li plátce DPH)

Současně s kladnou položkou v celkové výši ceny poukazu, si zároveň vytvoříte i záporné položky ve stejné výši, které budete zadávat v okamžiku uplatnění poukazu zákazníkem. Opět zvolíte název položky (4), který se zobrazí na účtence při uplatnění poukazu, odečítanou částku ve výši poukazu (5) a opět zadáte 0 % DPH (6) jste-li plátci DPH.

Tedy když k vám zákazník přijde s poukazem, zadáte na účet položku se zápornou cenou poukazu a zároveň i veškeré položky, které si zákazník chce za poukaz „koupit“. Na účtu pak uvidíte celkový souhrn objednávky s odečtenou cenou za uplatněný poukaz, včetně ceny k doplacení. Až v okamžiku uplatnění poukazu se tak odečte patřičné DPH u jednotlivých položek (u plátce DPH).

Pokud chcete na účtence evidovat i číslo poukazu, jednoduše jej zadáte jako položku přes Kalkulačku, kam místo názvu zboží napíšete číslo poukazu a jako cenu zadáte 0 Kč.


Další možností jak evidovat poukazy, pokud nabízíte zákazníkům možnost vytvořit poukaz v libovolné výši je, že si do položkového menu vytvoříte položku Poukazu s dotazem na cenu.

 V takovém případě se Vás systém při zvolení této položky vždy zeptá na hodnotu předtím, než položku přidáte na účet. Výhodou je, že takto můžete mít v položkovém menu pouze jednu položku a podle potřeby zadáte jakoukoli hodnotu si zákazník pro svůj poukaz vybere. Položku pak zadáváte buďto s kladou částkou, pokud poukaz prodáváte, nebo s hodnotou zápornou, pokud je poukaz uplatňován.

Nastavení aplikace

Jakmile projdete registrací v aplikaci, nainstalované ve vašem pokladním zařízení, zobrazí se defaultní nastavení některé z námi vytvořených šablon, které jste si při registraci zvolili (rozložení slouží čistě jako inspirace). Veškeré nastavení položek, kategorií a účtů, které se vám budou zobrazovat v aplikaci si můžete upravit ve vašem cloudu podle sebe. Zvýšenou pozornost prosím věnujte Hlavnímu menu, které naleznete úplně dole ve vysunovacím menu na levé straně obrazovky. V hlavním menu je možné ovládat a upravovat veškeré podstatné náležitosti chodu vašeho podniku.

Ostatní nastavení

 • Zobrazení cen

Můžete si vybrat, jak se vám v pokladní aplikaci budou zobrazovat ceny: s DPH / bez DPH / podle nastavení cloudu.

 • Daňové sazby v kalkulačce

Vyberte si ze sazeb, které ve svém provozu u produktů či služeb opravdu využíváte. Tyto sazby se vám zobrazí při prodeji přes kalkulačku.

 • Zobrazit dialog pro zadání přijaté hotovosti

Tato funkce vám při přijímání hotovosti vypočítá částku k vrácení a pomůže vyhnout se početním chybám.

 • Zobrazit částku k vrácení při jiné platbě

Částka k vrácení je při zaškrtnutí této funkce vypočítána pouze ze zadané hotovosti.

 • Povolit otevírání zásuvky

Máte-li k pokladnímu zařízení připojenou pokladní zásuvku, zakliknutím této funkce povolíte její otevírání, zároveň vám bude na hlavní stránce zobrazena ikona pro otevírání pokladní zásuvky. Aby se zásuvka otevírala automaticky při uskutečnění platby zaškrtněte i pole Otevírat zásuvku automaticky.

 • Vždy povolit první kategorii

Při výběru účtu přeskočíte na první kategorii v pořadí.

 • Druhá měna

Používáte-li ve svém provozu dvě měny, zvolte možnost tisku celkové částku na účtenkách i v druhé měně. V nastavení zadejte kód druhé měny a její kurz.

Jazyk aplikace

Jazyk aplikace je podřízen tomu, jaký jazyk máte nastaven pro své zařízení, kam jste si CINK nainstalovali. V tuto chvíli CINK podporuje anglický a český jazyk. Pokud se vám tedy stane, že aplikaci namáte v českém jazyce, zkontrolujte si jazykové nastavení vašeho pokladního zařízení.

Synchronizace aplikace

Synchronizovat objednávky a platby

Slouží pro ruční synchronizování provedených plateb a uskutečněných objednávek. Synchronizací odešlete všechna potřebná data k evidenci tržeb na cloud a Finanční správu.

Stáhnout data a nastavení z cloudu

V případě, že provedete změny nastavení vašeho provozu v cloudu, při horším spojení se změny nemusí do aplikace propsat okamžitě. Předtím, než budete aplikaci opět používat k prodeji využijte této funkce a synchronizujte data pro uvedení aplikace do aktuálního stavu.

Automatická synchronizace

Zaškrtnutím pole Automatické synchronizace zajistíte, že vaše aplikace bude automaticky synchronizovat jakékoli změny v účtech a objednávkách s ostatními zařízeními, která v provozu používáte.

Nastavení tisku aplikace

Při zprovozňování pokladního systému CINK byste měli ze všeho nejdříve zamířit do záložky nastavení v Hlavním menu aplikace.

Nastavení tisku

Nastavení tisku budete potřebovat vyřešit vždy, pokud nemáte některou z all-in-one pokladen s integrovanou tiskárnou. Nastavení tisku se dělí na Tisk účtenek a Tisk Objednávek.

Tisk účtenek

Podle typu připojení vaší účtenkové tiskárny si vyberte některou z možností:

Bluetooth

Vyberete-li si Bluetooth připojení, je nutné konkrétní zařízení následně propojit. To provedete pomocí možnosti „Připojit k tiskárně“, prostřednictvím které se dostanete do nabídky Bluetooth zařízení v dosahu. Z nabídky si vyberete konkrétní tiskárnu a zadáte PIN kód pro propojení (ten je většinou 0000 nebo jej naleznete v příbalovém letáku tiskárny).

Pokud v nabídce Bluetooth svoji tiskárnu nenaleznete, propojte s tiskárnou nejprve samotné pokladní zařízení. Jděte do nastavení pokladny, zde vyhledejte možnosti připojení a ikonu pro Bluetooth. Propojte tiskárnu s pokladním zařízením (také bude vyžadován Pin kód) a až poté se vraťte do Nastavení tisku a znovu vyhledejte tiskárnu v nabídce „Připojit k tiskárně“.

LAN

Používáte-li síťové tiskárny, prvním krokem k propojení je jejich přihlášení do cloudu pokladního systému. Jak na to naleznete v kapitole Síťové tiskárny.

Jakmile máte svoje LAN tiskárny přihlášené v cloudu a propojené v síti, přes možnost Zvolit tiskárnu si vyberete tu, se kterou chcete mít pokladní zařízení propojené při tisku účtenek.

USB

Přes USB se tiskárna propojí automaticky, stačí označit, že je propojena přes USB.

Integrovaná

U integrovaných tiskáren v pokladním zařízení opět nemusíte tiskárnu vyhledávat, stačí označit, že je integrovaná.

Počet znaků na řádek se určí podle velikosti papírového kotouče, který patří do tiskárny.

– u malých tiskáren s 58 mm kotoučem je počet znaků na řádek 32

– u větších tiskáren s 80 mm kotoučem je počet znaků na řádek 48

 • Pokud chcete ušetřit papír, můžete si zvolit Tisk pouze EET stvrzenky, která svými náležitostmi také splňuje legislativní požadavky.
 • Tisknout číslo objednávky se vám bude hodit, potřebujete-li vytisknout pořadové číslo objednávky přímo na účtence pro zákazníka a případně na objednávce. Tato funkce se používá například v rychlých občerstveních s vyvoláváním zákazníků podle čísla objednávky. Objednávky mají postupně číslo 1-100, poté začínají od začátku. Funkce funguje pouze na rychlých účtech.
 • Máte-li v cloudu nahraný obrázek loga vašeho provozu, zde si můžete zaškrtnout, jestli jej chcete na účtenkách tisknout.
 • Další funkce tisku záleží na vašich preferencích, jestli chcete EET informace tisknout menším písmem, nebo tisknout na účtenkách poděkování za návštěvu či jiný vzkaz.

Některé typy tiskáren mohou účtenku odříznout moc brzy a na účtence mohou některé informace chybět (většinou poděkování, pokud jej používáte). Pokud se vám to stalo nebo, zaškrtněte pole Větší odřádkování na konci účtenky.

Pokud je tisk příliš pomalý, nebo je text na účtenkách rozhozený, vyzkoušejte nejdříve zaškrtnout pole Používat starší variantu tisku.

Tisk Objednávek

Aplikace je defaultně nastavena tak, že tiskne pouze účtenky. Pokud chcete tisknout i objednávky, musíte tuto funkcionalitu výslovně povolit. K tisku objednávky dojde v okamžiku připsání položky na účet. Funkcionalita proto není dostupná, pokud využíváte účet Okamžitá platba.

Dále se vás aplikace zeptá, zda chcete využívat stejnou tiskárnu jako pro tisk účtenek. Máte-li speciální objednávkovou tiskárnu, toto pole neoznačujte, sjeďte v menu níže a vyberte si typ Připojení objednávkové tiskárny a Počet znaků na řádek (opět podle velikosti kotouče papíru v tiskárně buďto 32 nebo 48).

Podle toho, jaký jste si zvolili Typ připojení využijte možnosti Připojit k tiskárně pro Bluetooth připojení nebo Zvolit tiskárnu pro LAN připojení, kde si vybíráte z tiskáren, které jste si připojili do sítě a přihlásili do cloudu.

Pokud máte objednávkových tiskáren více, např. při tisku objednávek do kuchyně a na bar, v možnosti Zvolit tiskárnu zadejte možnost

Ostatní možnosti záleží čistě na vašich preferencích, např. zda chcete na objednávku tisknout cenu, nebo tisknout objednávky větším písmem.

Účtenky a storna aplikace

Přehled všech vydaných účtenek včetně těch stornovaných. Pokud vytisknete účtenku omylem, máte možnost provést její storno. Když účtenku déle podržíte, dostanete se do možnosti storna účtenky. Můžete zrušit vybrané položky z účtenky jednotlivě anebo účtenku celou, pokud zvolíte možnost vybrat vše.

Tržby a uzávěrky aplikace

Zde naleznete přehled tržeb za jednotlivé uživatele v provozu.

Pro vytvoření uzávěrky rozklikněte tržby a zvolte možnost Uzavřít. Následně si můžete vybrat, zda chcete uzávěrku i vytisknout nebo pouze uzavřít tržby.

Chcete-li vytvořit Náhled prodaných položek či Náhled objednávek, rozklikněte dané tržby a následně si zvolte tiskárnu na které chcete náhledy tisknout.

DOPORUČENÍ: Všechny tržby si můžete prohlédnout i ve svém cloudu.

Prodej v aplikaci

Prodej je možné uskutečnit několika způsoby. Pro menší provozy s potřebou rychlého prodeje je v pokladním systému možnost využití účtu rychlého prodeje. U takohvého nastavení účtu nejsou položky připisovány a ukládány na účet, ale rovnou se přechází k placení. Volbu rychlého prodeje si můžete zvolit pro libovolný účet.

Ostatní účty, mimo účet rychlého prodeje (či okamžitého prodeje), slouží k zapisování a ukládání objednaných položek do té chvíle, než je účet uzavřen a zaplacen.

Na účty klasické i účet okamžitého prodeje je možné přidávat buďto položky, které jste si předem vytvořili ve svém cloudu nebo přidávat položky skrze nástroj Kalkulačka.

Kalkulačku je možné využít v provozech, kde se prodává jeden produkt nebo jsou poskytovány služby s různými cenami. Stejně tak je vám Kalkulačka k dispozici i v případě, kdy máte vytvořené položkové menu, ale potřebujete přidat na účet cokoli, co v položkovém menu nemáte.

Uzavření účtu

V okamžiku, kdy budete chtít účet uzavřít a přejít k placení, zvolte tlačítko zaplatit. V dalším kroku vám systém nabídne možnost rozdělit účet, pokud zákazníci budou chtít platit jeden účet jednotlivě. Jednoduše označíte každému vybrané položky a zvolíte Zaplatit. Nebo můžete zvolit možnost zaplatit vše a celý účet bude sečten dohromady.

V posledním kroku placení se otevře nabídka s druhy plateb a způsoby tisku.

 • Platba mimo EET – zda zatrhněte pouze v případě, že prodáváte zboží nebo službu, která nespadá pod EET
 • Vytisknout účtenku – tuto možnost byste měli mít zatrženou vždy, neboť vydání účtenky je ze zákona povinné
 • Tisknout pouze EET stvrzenku – EET stvrzenky obsahují všechny zákonem požadované náležitosti, a navíc ušetříte velké množství papíru

Na závěr si můžete vybrat formu placení. Můžete volit mezi platbou šekem, kartou nebo hotově. Pro platbu kartou je třeba propojit pokladní systém s platebním terminálem. Platební terminály kompatibilní s pokladním systémem CINK jsou pouze pokladní terminály poskytované naším obchodním partnerem KB SmartPay. Pro bližší informace ohledně propojení pokladního systému s platebním terminálem viz kapitola Nastavení platebního terminálu.

Pokud jste si v Ostatním nastavení zvolili možnost Vypočítání částky k vrácení na numerické klávesnici zadejte přijatou sumu v hotovosti a poté co kliknete na Hotově systém vám zobrazí částku k vrácení.

Pokud chcete mít přehled nejen o tržbách, ale i o vybraném spropitném, nastavte si v ve svém Cloudu zadávání a evidenci spropitného viz kapitola Společnost.

Práce s účty

Po rozkliknutí menu v levém horním rohu se rozbalí nabídka účtů, které jste si vytvořili v cloudu podle vašeho provozu. Každý účet má před sebou číslo, které představuje kdy naposledy bylo s účtem manipulováno. Čas se vynuluje při otevření účtu (např. v okamžiku kdy u stolu zákazníka kontrolujete, zda mají objednáno vše, co potřebují), nebo při přidání položky na účet.

Kliknutím na konkrétní účet zobrazíte položky, které již byly na účet připsány. Pokud účet chvíli podržíte, zobrazí se se nabídka s několika možnostmi:

Přesunout všechny položky (na jiný účet)

Přesunout vybrané položky (na jiný účet)

Přejmenovat (vybraný účet)

Odstranit (účet)

Účet můžete také přidat přímo v aplikaci, možnost Založit nový účet naleznete hned pod seznamem účtů.

Položky z jednotlivých kategorií přidáte na účet jednoduchým kliknutím. Jakmile dokončíte objednávku, položky na účtu zafixujete tlačítkem přidat na účet.

Pokud jste na účet omylem přidali něco jiného, ve špatném množství, nebo jste položku přidali na nesprávný účet, podržte pár vteřin špatně zadanou položku a dostanete se do možnosti stornování položek z aktivního účtu. Následně vyberte položky, které byly nesprávně zadány a zvolte možnost Přesunout položky. Poté zvolte, zda si přejete přesunout položky na jiný účet, nebo zda si je přejetu z účtu vymazat a stornujte je.

DOPORUČENÍ: Pokud chcete na účet doobjednat položky, které již jednou na účet byly přidány, nemusíte je znovu vyhledávat v seznamu položek, stačí kliknout na již připsanou položku, čímž ji zduplikujete.

EET nastavení

Vložení EET certifikátu

Jakmile máte EET certifikát stažený ve svém počítači či jiném zařízení je už jen třeba nahrát jej do pokladního systému. To provedete prostřednictvím cloudu v záložce EET nastavení. Zde, v okně Nahrát nový certifikát kliknete na Vybrat soubor a najdete ve svém počítači dokument s EET certifikátem. Zkontrolujte, zda má soubor příponu .p12, s jinou příponou by vám nešel certifikát nahrát. Zvolte režim správy (většina z vás bude mít režim běžný).

Dalším krokem je zadat heslo, jedná se o heslo, které jste zadávali na stránkách finanční správy při generování EET certifikátu. Pokud jste si jej nezapamatovali, budete si muset vygenerovat certifikát nový. V posledním řádku pak vyplníte ID provozovny. Jedná se o dvojciferné ID číslo, pod kterým je evidovaná vaše provozovna na stránkách Finanční správy.

DOPORUČENÍ: Kontrolujte si platnost EET certifikátu. Jakmile platnost skončí, je nutné vygenerovat si certifikát nový viz kapitola Obnova certifikátu.

Tisk Cloud

V sekci tisku si můžete zvolit co všechno chcete tisknout na účtence. Konkrétně se jedná o název účtu, vaše DIČ, jste-li plátcem DPH a volbu, zda bude účtenka vytištěna jako daňový doklad.

TIP: V rámci ochrany osobních údajů od 1. března 2018 nemusí fyzické osoby, kteří jsou plátci či neplátci DPH, nevydávající daňové doklady, ale pouze stvrzenky, tisknout na účtence svůj DIČ.

Účtenky si rovněž můžete personalizovat a do účtenky nechat vytisknout vašim zákazníkům vzkaz. Text je vytištěn na konci každé účtenky. Můžete tak zákazníka informovat o probíhající akci, nasměrovat na váš web nebo požádat o hodnocení svého podniku. (Pokud se text nezobrazuje požadovaným způsobem, zkontrolujte si nastavení tisku v aplikaci na pokladním zařízení viz kapitola o Nastavení tisku)

Síťové tiskárny

Používáte-li síťové tiskárny, pro propojení s pokladnou je musíte nejdříve přihlásit do cloudu, kde zadáte síťovou IP adresu a port vaší tiskárny. Konkrétní postup je popsán v několika krocích:

 1. Vypněte tiskárnu, zmáčkněte a držta tlačítko FEED – posun papíru. Následně tiskárnu zapněte. Vyjede papír s nastavením tiskárny. Mimojiné tam najdete informaci IP. U modelů KSNT to je například 192.168.1.88.
 2. Potřebujete zjistit IP adresu tabletu/pokladny. U Android zařízení například: MENU => NASTAVENÍ => Síť a internet => Wi-Fi.  Klikněte na název právě připojené sítě. Kromě jiných informací tam uvidíte i „IP adresa“.
 3. Adresa IP pokladny musí být v prvních třech dílech shodná s IP adresou Tiskárny. Tedy tiskárna má 192.168.1.88 a Pokladna například 192.168.1.105, tak je vše v pořádku. Můžete přeskočit na bod 5.
 4. Jestliže je ovšem adresa Pokladny rozdílná, například 10.0.0.5 (typicky pro O2 internet), je nutná změna IP modemu/routeru nebo tiskárny. Zde velmi záleží na tom, co je pro uživatele snazší. Jestliže změna přidělované IP v routeru, tak v závislosti na modelu, nastavíte stranu LAN a DHCP právě do rozsahu 192.168.1.1.  Jestliže změna IP na routeru není možná nebo žádoucí je potřeba změnit IP tiskárny. Většinou si je tiskárna neumí vzít automaticky z DHCP. Tedy IP adresa je statická. Nová tiskárna má přibalené CD se software, který umožňuje změnu IP. U tiskárny KSNT je to PRINTER SETTING TOOL.exe. Bohužel zde nejdříve potřebujete nějaký druhý router, který je nastaven právě v rozsahu 192.168.1.x (nemusí mít přístup na internet) K tomu připojit kabelem LAN tiskárnu, a druhým kabelem počítač se systémem Windows. Spustit PRINTER SETTING TOOL.exe Zde vidíte záložku SET a okýnka IP, MAC: 12346578 a CODE PAGE: – tam lze změnit fonty tiskárny. Pozor celkově se zde nacházejí dvě pole s označením IP. To pole výše uvádí aktuální adresu IP. Ta musí být shodná s tím, co vám vytiskla tiskárna 192.168.1.88. To pole IP- vedle pole s označením MAC – slouží na zadání nové IP adresy. Například 10.0.0.200 Pozor na správná čísla a tečky, nikoliv čárky mezi čísly. Kliknout na SET IP. Tiskárna může napsat nějaké chybové hlášení, jelikož se již nachází „jinde“. Pro ověření nastavení, tiskárnu vypněte, podržte FEED a zapněte. Vyjede papír a na něm musíte vidět novou IP. Je-li stále stejná, nutno postup opakovat. Je-li již požadovaná IP, můžete k bodu 5. Takhle můžete nadefinovat i další tiskárny třeba do kuchyně. Ale každá musí mít to poslední číslo unikátní. Např. BAR 10.0.0.200, Kuchyně 10.0.0.201, Pizzerie 10.0.0.202 atd…
 5. Stačí jít do Cloudu, a v sekci Síťové tiskárny dát Přidat tiskárnu, zadat název (například: BAR) a IP (například 192.168.1.88)
 6. V nastavení pokladny pak vybrat tiskárnu pro tisk účtenek LAN a nabídne mi to tiskárnu BAR atd. a máte hotovo.
 7. U objednávkových tiskáren můžete pak volit z menu ty další, které si nadefinujete v Cloudu – viz bod 4.

Dokončení propojení tiskárny provedete v aplikaci – kapitola Nastavení tisku.